ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
2000 characters left
Add files

Bourbon Bến Lức nâng cấp chứng chỉ ISO 9001:2015

Trải qua thời gian 3 năm sau khi nhận chứng chỉ ISO 9001:2008, với khoảng thời gian đó, Công ty CP Bourbon Bến Lức không ngừng rà soát lại việc vận hành hệ thống. Thực hiện việc đánh giá nội bộ định kỳ hàng năm, chỉ tiêu đánh giá hướng tới Tiêu chuẩn mới, từ đó tạo điều kiện đủ để chúng tôi nâng cấp tiêu chuẩn lên một phiên bản mới, phiên bản ISO 9001:2015.

 

Tin mới

Liên hệ

BOURBON BẾN LỨC

Ấp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An

info@bourbonbenluc.vn

(+84) 272 3 891 229/ 30/ 31     (+84) 272 3 872 652

Hotline