ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
2000 characters left
Add files

Công văn UBCKNN V/v hủy đăng ký công ty đại chúng

Công Ty CP Bourbon Bến Lức công bố không còn là Công ty đại chúng kể từ ngày 31/08/2017 theo công văn số 6197/UBCK-GSĐC của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Sau đây là nội dung chi tiết của Công văn

Số thứ tự Nội dung chi tiết
1  UBCK thông báo V/v hủy đăng ký công ty đại chúng

Tin mới

Liên hệ

BOURBON BẾN LỨC

Ấp Thuận Đạo, Bến Lức, Long An

info@bourbonbenluc.vn

(+84) 272 3 891 229/ 30/ 31     (+84) 272 3 872 652

Hotline